сертификация

Метрология, стандартизация и сертификация
Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник Под ред. В.В. Алексеева. - М.: Academia, 2016. - 256 c. 2. Алексеев, В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник В.В. Алексеев. - М.: Академия, 2012. - 192 c.
Стандартизация и сертификация
Метрология. Стандартизация. Сертификация: Учебник Под ред. В.М. Мишина. - М.: Юнити, 201
Сертификация на транспорте
Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: Учебник И.А. Иванов. - М.: Академия, 201